Manometerpressure gaugeBC-MO ManometrManometerManometer

BC-MO

 

Manometr

Manometr do punktów pomiarowych o dużych obciążeniach dynamicznych ciśnieniami i wibracjami


RODZAJ WYKONANIA
Do mediów gazowych i płynnych, ale nie lepkich cieczy
i do mediów niekrystalizujących, które nie mają szkodliwego wpływu na stopy miedzi.

Dane techniczne

 

Podłączenie: Przyłącze podłączenia ciśnienia promieniowe lub osiowe
G ¼ , SW 14
Wykonanie: EN 837-1
Wielkość Nominalna: 63
Klasa Dokładności: 1,6
Zakres Wskazań: -1...0 bar do 0...400 bar (podłączenie osiowe)
-1...0 bar do 0...600 bar (podłączenie promieniowe)
Zakresy Zastosowania
Obciążenie spoczynkowe: ¾ x wartości skali
Obciążenie zmienne: ⅔ x wartości skali
Krótkotrwałe: wartość skali
Temperatura otoczenia: -20°C bis +60°C
Temperatura medium Maksymalnie: do 60°C
Wpływ Temperatury: W razie odstępstwa od temperatury odniesienia .
(+20°C) na systemie pomiarowym:
Maksymalnie ± 0,4%/10K od zakresu wskazań.

RODZAJ OCHRONY IP 65 wg EN60529 / IEC529

CIECZ Gliceryna 99,5 %