BC-310ATEX Solenoid valve BC-310BC-310BC-310BC-310

BC-310
Zawór elektromagnetyczny 3/2 drozny

ATEX Zawór elektromagnetyczny

W pozycji spoczynkowej P-A jest zamknięty, a A-R otwarty (NC). Przy wzbudzonym elektromagnesie element uszczelniający zostaje bezpośrednio podniesiony z siedziska zaworu. Zawór pracuje w zakresie od 0 bar do ciśnienia maksymalnego. Zasterowanie zwrotne odbywa się za pomocą siły naprężenia sprężyny. Zasilanie i powrót znajdują się w armaturze.

Zalecamy stosowanie filtra zanieczyszczeń BC  0,5 mm

BC-310
Obudowa Mosiądz
Zakres ciśnienia 0,2 - 6 bar
Uszczelnienie NBR
Rozmiar przyłącza G 1/4
Stopień ochrony Górnictwo
I M2 Ex ia Mb, I M2 Ex mb I Mb
Chemia
II 2G Ex ia IIC T4 Gb, II 2G Ex mb IIC T4 Gb

Urządzenie spełniają wymagania następujących norm:

Zawory typów: BC 310 są przystosowane wspólnie z wyżej wymienionymi elektromagnesami zaworowymi do zastosowania zgodnie z kategorią: I M2 i II 2G (<=1/2"). Zastosowanie jest ograniczone do zastosowań podanych w tabliczce znamionowej elektromagnesu i jest niedopuszczalne bez jednego z w/w elektromagnesów BC. Należy przestrzegać instrukcji obsługi zaworu i elektromagnesu. (Numer magazynowy: BVS 12 ATEX H/B 042)

Elektromagnes zaworu spełniają wymagania:

 - Dyrektywy ATEX 94/9/WE                  (obowiązuje do 19 kwietnia 2016)

 - Dyrektywy ATEX 2014/34/UE             (obowiązuje od 19 kwietnia 2016)

DIN EN 60079-0:2012
(postanowienia ogólne)

podzespoły elektryczne dla obszarów zagrożonych wybuchem

DIN EN 60079-11:2012
(iskrobezpieczne „ia”)

podzespoły elektryczne dla obszarów zagrożonych wybuchem czy

DIN EN 60079-18:2009
(Zamknięcie realizowane poprzez zalanie m)

Wyposażenie elektryczne dla obszarów zagrożonych wybuchem